NHG-praktijkaccreditering – Huisartsenpraktijk Odijk – Odijk

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk Odijk

Terug naar overzicht

NHG-praktijkaccreditering

In december 2023 hebben wij onze accreditering weten te verlengen met 3 jaar!

Een door NPA gekeurde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering. Om dit te kunnen vaststellen wordt de praktijk eerst helemaal doorgelicht op het gebied van organisatie, praktijkvoering, medisch handelen. Daarnaast wordt middels een enquête de mening van patiënten over hun huisartsenpraktijk gevraagd. Op basis van bovenstaande punten wordt een NPA-rapportage gemaakt. Vervolgens worden aan de hand hiervan verbeterplannen opgesteld en uitgevoerd. Een NPA-auditor houdt jaarlijks de vinger aan de pols om na te gaan of de verbeteringen zijn uitgevoerd en of nog aan de voorwaarden wordt voldaan. Het keurmerk wordt telkens verleend voor de duur van 3 jaar.
Sinds 2013 heeft onze praktijk het NHG  keurmerk met betrekking tot praktijkaccreditering. Dit keurmerk staat voor kwalitatief goede zorg, tevreden patiënten en een effectieve praktijkvoering. Om dit keurmerk te behouden proberen wij onze zorg voortdurend te verbeteren en te voldoen aan de kwaliteitseisen die onze beroepsgroep aan ons stelt. Als patiënt heeft u invloed op het keurmerk: uw mening is van belang. De praktijk wil zich steeds blijven verbeteren. Heeft u ideeën, opmerkingen of klachten? Wij nemen ze graag in ontvangst!

Publicatiedatum: 11-01-2024