Afrikaproject Erica van Maanen – Huisartsenpraktijk Odijk – Odijk

Welkom op de website van Huisartsenpraktijk Odijk

Terug naar overzicht

Afrikaproject Erica van Maanen

Van 22 september tot en met 3 oktober gaat Erica weer als vrijwilliger mee met een project van Medical Checks for Children naar Matatiele in Zuid Afrika.

Als team gaan zij in carrouselvorm ongeveer 1000 kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar checken op ondervoeding, bloedarmoede, infecties, tandbederf en andere lichamelijke aandoeningen in samenwerking met lokale partnerorganisaties die de follow-up van kwetsbare kinderen/gezinnen voor hun rekening nemen.

Alle vrijwilligers betalen hun eigen reis-en verblijfskosten zodat de gelden die de stichting inzamelt gebruikt kunnen worden voor transport lokaal, medicatie en andere zaken die daar nodig zijn.

Voor de missie waar Erica aan deelneemt zamelen we (kinder) tandenborstels in omdat elk kind aan het einde van het onderzoek een poetsinstructie krijgt en een tandenborstel (dus er zijn wel 1000-1200 tandenborstels nodig per missie). Ook verzamelen we leuke stickers die ze op hun voorhoofd/hand geplakt krijgen als beloning na de vingerprik voor de bloedafname, daar zijn ze altijd heel wijs mee dus daarvan kunnen we veel stickervelletjes gebruiken.

Deze kunnen afgegeven worden op de huisartsenpraktijk t.a.v. Erica adres: Huisartsenpraktijk Odijk Rijneiland 5, 3984MA Odijk

Elke keer worden er wel een een aantal kinderen gevonden waar extra zorg voor nodig is, bijvoorbeeld voor verdere diagnostiek en operatieve behandelingen van hartafwijkingen of andere lichamelijke beperkingen/aandoeningen die ontdekt zijn.

Erica wil hiervoor graag een beroep doen aan diegene die dat willen een bijdrage te leveren aan het speciale financiële potje: dit kan door overmaken op rekeningnummer NL31 RABO 0357 5182 17 t.n.v. Huisarts H.A.M van Maanen o.v.v. Matatiele of door rechtstreeks een donatie te doen aan stichting Medical Checks for Children onder vermelding van Matatiele-Erica op rekeningnummer NL72 RABO 0139 2180 09

Publicatiedatum: 25-08-2022